HVC Huisvuil Centrale Alkmaar

HVC is verantwoordelijk voor het duurzaam afvalbeheer van haar aandeelhouders. Daarnaast produceert HVC duurzame energie. Deze energie levert zij aan gemeenten, waterschappen, bedrijven en particulieren. Verder ondersteunt HVC bij maatregelen om lokaal te verduurzamen.

HVC zet zich onverminderd in om steeds meer materialen te hergebruiken door diverse soorten afval apart in te zamelen. HVC is de grootste niet-commerciƫle afvalinzamelaar van Nederland.

www.hvcgroep.nl