RIBW Nijmegen en Rivierenland

De RIBW Nijmegen & Rivierenland is een regionale instelling voor begeleiding bij wonen, dagbesteding en werk en begeleidt meer dan 2000 clienten die vanwege een ernstige psychiatrische aandoening voor langere tijd ondersteuning nodig hebben.

Op 1 januari 2015 is de WMO in werking getreden. De transitie van de langdurige zorg naar de gemeenten heeft voor veel zorginstellingen een grote impact gehad. Onderdeel van dit traject is een geheel nieuwe wijze waarop zorginstellingen de geleverde zorg aan de gemeenten en het CAK moeten verantwoorden. NovioVision heeft de RIBW ondersteund bij deze transitie met de implementatie van diverse interfaces waarmee de zorg verantwoord en gedeclareerd kan worden.

www.ribw-nijmegenrivierenland.nl