Projecten

HVC – Implementatie datawarehouse en diverse webservices

Diverse bronnen worden ontsloten en in één gestructureerde omgeving geplaatst. Vanuit deze omgeving worden rapportages beschikbaar gesteld met onder andere Cognos. Tevens zijn er diverse services ontwikkeld die data van externe bronnen via API/SOAP interfaces ontsluiten.

T&S Group – Implementatie datawarehouse en ontwikkelen dashboards.

Om beter inzicht te krijgen in de processen zoals resources, marges, sales en productie wordt een datawarehouse ontwikkeld in Microsoft SQL 2014 en deze omgeving wordt met behulp van Microsoft Power BI aangeboden aan eindgebruikers.

ARN BV – Implementatie Exact Synergy bedrijfsbreed

Implementatie en uitrol Exact Synergy in de gehele organisatie (circa 100 medewerkers). In het kader van dit project is Synergy ingeregeld en zijn gegevens uit bestaande systemen geconverteerd. De oude systemen zijn daarna uitgefaseerd.
NovioVision was verantwoordelijk voor het gehele project management, het trainen van de eindgebruikers en de conversie van alle gegevens naar Synergy.

METggz – Dashboard productiviteit

METggz is een van de grootste organisaties voor geestelijke gezondheidszorg in Noord- en Midden-Limburg en behandelt kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychische klachten en stoornissen. MET ggg is specialist op het gebied van crisis- en specialistische zorg. Daarnaast verzorgt METggz (woon)begeleiding en ondersteuning bij opleiding en werk.

Voor METggz ontwikkelden wij een dashboard met cijfers over de productiviteit van de medewerkers in het kader van het project ‘MET meer waarde’. Het dashboard stelt de medewerkers in staat geheel zelfstandig een aantal indicatoren te bekijken, zoals de eigen productiviteit en het aantal no shows. Het dashboard combineert gegevens uit onder meer het roostersysteem en het EPD.

RIBW Nijmegen & Rivierenland – Project externe verantwoording WMO gemeenten/CAK

De RIBW Nijmegen & Rivierenland is een regionale instelling voor begeleiding bij wonen, dagbesteding en werk en begeleidt meer dan 2000 clienten die vanwege een ernstige psychiatrische aandoening voor langere tijd ondersteuning nodig hebben.

Op 1 januari 2015 is de WMO in werking getreden. De transitie van de langdurige zorg naar de gemeenten heeft voor veel zorginstellingen een grote impact gehad. Onderdeel van dit traject is een geheel nieuwe wijze waarop zorginstellingen de geleverde zorg aan de gemeenten en het CAK moeten verantwoorden. NovioVision heeft de RIBW ondersteund bij deze transitie met de implementatie van diverse interfaces waarmee de zorg verantwoord en gedeclareerd kan worden.

Rijkswaterstaat WVL – Conversie WVO/WAVE/GVG >> SAW@ (PowerBrowser)

SAW@ is de naam van een samenwerkingsproject tussen Rijkswaterstaat en een aantal waterschappen om tot één landelijk ICT-systeem te komen voor vergunningverlening en handhaving (V&H).

RWS-WVL participeert in dit project en voor RWS-WVL ontwikkelden we een aantal databases, interfaces en conversieprocedures om de gegevens uit drie landelijke informatiesystemen samen te voegen. Deze gegevens zijn als één set aangeboden ter import in SAW@. Het bestaande DWH is aangepast om gegevens uit SAW@ uit te lezen voor management rapportages en het leveren van informatie aan onder meer de InformatieDienst op Schepen (IDoS).

METggz – Conversie Psygis >> User

okt 2013 – apr 2014

MET ggz is per 15 april 2014 ontstaan uit Stichting RiaggZuid en Stichting Mensana RIBW. MET ggz biedt een breed palet aan zorg, met name op de domeinen van de curatieve ambulante GGZ, begeleiding en beschermd wonen.

Voor MET ggz heeft NovioVision als onderdeel van het projectteam eind 2013 de gehele conversie van Psygis naar User op zich genomen. Hierbij zijn ca 30.000 clientdossiers inclusief de DBCs en het onderhanden werk geconverteerd. Inmiddels is MET ggz geheel overgegaan op de nieuwe omgeving.

RIBW Nijmegen & Rivierenland – Conversie Psygis >> User

nov 2012 – apr 2013

De RIBW Nijmegen & Rivierenland heeft in 2012 besloten een migratietraject van het cliëntendossier van Psygis naar User in te zetten.

NovioVision is als lid van het projectteam verantwoordelijk geweest voor de omzetting van alle clientgegevens en heeft daarvoor een tool ontwikkeld waarmee de conversie van de basisadministratie en het elektronisch dossier van Psygis naar User nagenoeg geheel geautomatiseerd kon worden uitgevoerd. Begin april 2013 is de RIBW live gegaan met een compleet gevuld EPD.

RIBW Nijmegen & Rivierenland – Management Informatie Systeem (MIS)

De RIBW Nijmegen & Rivierenland is een regionale instelling voor begeleiding bij wonen, dagbesteding en werk en begeleidt meer dan 2000 mensen die vanwege een ernstige psychiatrische aandoening voor langere tijd ondersteuning nodig hebben. De RIBW wil haar cliënten in staat stellen een zo gewoon mogelijk bestaan als burger in de samenleving te leiden.

Voor de RIBW Nijmegen & Rivierenland hebben we een compleet Management Informatie Systeem ontwikkeld dat gegevens uit het zorginformatiesysteem (Psygis), de financiele administratie (Exact) en de personeelsadministratie (Beaufort) combineert in verschillende overzichten, KPI’s en kwartaalrapportages.

Rijkswaterstaat WVL – Management Informatie Systeem (MIS)

RWS Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS WVL) is een landelijke dienst van de Rijkswaterstaat. De dienst is hét kennisloket op het gebied van water, verkeer, infrastructuur en leefomgeving voor burgers en bedrijfsleven.

WVO-Info is een informatiesysteem van RWS WVL dat ondersteuning geeft bij de uitvoering van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (WVO) en diverse gerelateerde algemene maatregelen van bestuur (AMVB). Voor RWS WVL ontwikkelde NovioVision een datawarehouse dat gegevens uit WVO-info via Speedsware/MediaWeb in grafieken en tabellen presenteert aan de eindgebruikers.

Het datawarehouse is eind 2015 gekoppeld aan het nieuwe landelijke informatiesysteem PowerBrowser voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.

T&S Group – BackOffice database

T&S Group is een van de toonaangevende organisaties op het gebied van internationale arbeidsbemiddeling. Al meer dan tien jaar bemiddelt en begeleidt T&S arbeidskrachten uit onder andere Polen, Roemenië, Slowakije en Hongarije op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dagelijks zijn er via T&S zo’n 750 uitzendkrachten aan het werk.

Voor T&S ontwikkelden wij in 2001 een database op maat waarmee de complete adminstratie van medewerkers, projecten en uren geregistreerd kan worden. In 2008/2009 is een complete planningsmodule toegevoegd waarmee medewerkers, huisvesting en transport vooruit gepland kan worden.

De door NovioVision ontwikkelde database wisselt gegevens uit met de financiele administratie, de salarisverwerker en het pensioenfonds.